Provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt Nieuwe Energie opgewekt uit diverse bronnen, waaronder zon, wind, biomassa en bodem. Het doel van de provincie is om in 2050 energieneutraal de energiebehoefte te voorzien met Nieuwe Energie voor zowel huishoudens als bedrijven. Het programma Nieuwe Energie Overijssel staat volledig in het teken van het opwekken, transporteren, besparen en…

Provincie Fryslân

Energie opwekken en energie besparen staan centraal in de Friese duurzame energiemix. De provincie Fryslân gaat voor een energiebesparing van 20% ten opzichte van 2010. En de provincie stelt als doel om in 2020 16% duurzame energie op te wekken. In 2025 is het aandeel duurzame energie 25%. https://www.fryslan.frl/

MWM

MWM, voorheen bekend als Deutz Power Systems, is een vooraanstaande leverancier van turn-key wkk-installaties op aardgas en biogas, met een vermogen variërend van honderzeventig tot vierduizend kWe. Het bedrijf is gevestigd in Rotterdam en is actief in zowel Nederland als België. Een recente innovatie van MWM is de ontwikkeling van een gasmotor met een extreem…

HVC energie

HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf dat wordt gevormd door 51 aandeelhoudende gemeenten en 8 waterschappen. Met een gezamenlijke visie op duurzaamheid en klimaatdoelstellingen, zet HVC zich in voor een forse bijdrage aan een groenere toekomst. Naast het inzamelen en beheren van afval, ligt de sterke focus van HVC op de verduurzaming van de energievoorziening…

Habo

Habo te Bodegraven is een technisch bureau gespecialiseerd in warmtekrachtkoppeling, energiebesparing, koeltechniek en elektrotechniek. Habo is fabrikant van warmtekrachtaggregaten voor utiliteit, industrie en glastuinbouw. In diverse projecten heeft men de wkk gecombineerd met rookgasreinigers, voor de levering van CO2, en met absorptiekoeling. Een aantal van de door Habo gebouwde installaties draait op biogas. Voor het…

Haagse Hogeschool

De Technische Hogeschool Rijswijk is in 2003 samengegaan met De Haagse Hogeschool. Sinds 2006 draagt het voormalige Th Rijswijk de naam De Haagse Hogeschool, Academie voor Technology. Innovation & Society en is sinds september 2009 gehuisvest op de TU-campus in Delft. De school heeft zo’n 1500 leerlingen en 120 personeelsleden. De studierichtingen zijn Bedrijfswiskunde, Elektrotechniek…

Ennatuurlijk

Ennatuurlijk, voortgekomen uit Essent Local Energy Solutions, is qua grootte het derde warmtebedrijf van Nederland. Het bedrijf bedient 66.000 particuliere en zakelijke klanten. Het Ennatuurlijk maakt in verschillende projecten gebruik van warmte uit biomassa zoals in Enschede (Twence), Zevenaar (houtpellets), Apeldoorn (RWZI Vallei en Veluwe) en Zeewolde met een wkk op biogas van maatschap Van…

Labee Group / Energy Pellets Moerdijk

Labee Group is een toonaangevend bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen van duurzame technologieën en producten. Onder de vlag van Labee Group vallen verschillende gespecialiseerde merken die elk hun eigen bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Een van deze onderliggende merken is Energy Pellets, dat zich richt op de productie van duurzame energiepellets uit…

Eneco

Eneco is een toonaangevend Nederlands energiebedrijf dat zich volledig richt op duurzame energieoplossingen. Met een sterke focus op het bevorderen van duurzaamheid, is Eneco actief in het ontwikkelen, produceren en leveren van groene energie. Het bedrijf speelt een cruciale rol in de energietransitie en draagt bij aan een groenere toekomst voor ons land. Eneco is…