Groene warmte en koude

In deze workshop wordt ingegaan de verschillende mogelijkheden rondom toepassing van zowel warmte als de productie van koude uit bioWKK’s. De workshop is vrij toegankelijk voor leden van de projectgroep Biomassa & WKK, niet-leden betalen 300 Euro. Voor deelnemers aan Stichting Warmtenetwerk geldt een korting van 50 procent op de deelnamekosten. Lokatie Party Zalen RKC…