Excursie / Fachtagung in Dortmund

Onze bijeenkomst op 26 september in Dortmund leverde veel informatie op over opslag en transport van biogas en warmte. We hadden een paar primeurs: voor het eerst een presentatie in platduuts en het nieuws, dat een zwembad in Amsterdam warmte per vrachtauto krijgt. In Dortmund konden we zien hoe dat bij een zwembad als sinds…