Workshop subsidies 2013

Onze bijeenkomst over SDE+, Europese subsidies en certificering van warmte op 13 februari werd druk bezocht. De geboden informatie was dan ook erg nuttig voor wie wil investeren in bio-wkk.   10:00- 10:30 Inloop, koffie & thee 10:30-11:10 Naar 16% duurzame energie in 2020 (pdf) Sander Lensink, ECN  Op welke wijze wil het Rijk met SDE+…