Nieuw boek groen gas

Donderdag 12 september is het eerste exemplaar van het boek ‘Groen Gas – de rol van groen gas in de Nederlandse energievoorziening’ in De Koperen Tuin te Leeuwarden door CEO Gertjan Lankhorst van GasTerra uitgereikt aan Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. Dit gebeurde tijdens het eerste lustrum van de Groen Gas Barbecue, een jaarlijks terugkerende…