Bijeenkomst 12 sept: Groene stoom voor de industrie

Een volle zaal luisterde, tijdens de bijeenkomst Groene stoom voor de industrie, aandachtig naar de verhalen van koplopers Attero, Twence, FrieslandCampina, BTG en het innovatieve geothermieconcept van IEE. Het blijkt namelijk wel degelijk mogelijk om stoom uit aardgas (grotendeels) te vervangen! Dit kan bijvoorbeeld met pyrolyse-olie uit biomassa (aangevuld met aardgas), houtige reststromen en geothermie. Samenwerking…