Sweco ontwerpt groene waterstoffabrieken

Ingenieursbureau Sweco heeft van de nieuwe onderneming VoltH2 opdracht gekregen om twee waterstofelektrolysefabrieken elk met een vermogen van 25 MW te ontwerpen in de haven van Vlissingen. De locatie is gekozen vanwege het hoogspanningsstation van Tennet en de Zebragasleiding. Sweco onderzoekt de levering van restwarmte aan het warmtenet WarmCO2 en het gebruik van kanaalwater. VoltH2…