Jan Terlouw Innovatieprijs 2021

Op 8 oktober reikte Jan Terlouw de naar hem genoemde innovatieprijs uit aan René Cornelissen van CCS als meest innovatieve en duurzame ondernemer van Oost-Nederland. CCS won de prijs vanwege de stikstofstripper die het bedrijf ontwikkelde om bij melkveehouders met mestvergisting de stikstofuitstoot drastisch te reduceren.Cornelissen presenteerde dit proces  eerder op ons seminar over innovatie bij biogas…

Verslag seminar CCU bij AVR Duiven

Op ons seminar  in Duiven lieten AVR en Frames Renewable de praktijkresultaten zien van hun afvanginstallaties voor CO2. AVR haalt sinds 2019 CO2 uit de rookgassen van een afvalverbrander terwijl Frames Renewable een afscheider bouwde voor de rookgassen van een houtketel. De presentaties staan nu op onze site.

Seminar afvang en hergebruik CO2

Afvang en hergebruik van CO2 is in opkomst in Nederland. We kunnen al lessen leren van pioniers zoals AVR in Duiven die al twee jaar een afvanginstallatie op haar afvalverbrander in bedrijf heeft en vloeibare CO2 levert. Een glastuinbouwbedrijf in Sirjansland vangt al meer dan een jaar voor eigen gebruik CO2 af uit een biomassaketel…

Conceptadviezen SDE++ 2022

PBL (Projectbureau Leefomgeving) heeft voor het Ministerie van EZK de conceptadviezen gepubliceerd voor de steunregeling SDE++ in 2022. Aan de adviezen voor steun voor produktie van duurzame energie en reductie van CO2 is een nieuwe categorie toegevoegd: Coöperatieve Energieproduktie. Marktconsultatie Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke…

Sweco ontwerpt groene waterstoffabrieken

Ingenieursbureau Sweco heeft van de nieuwe onderneming VoltH2 opdracht gekregen om twee waterstofelektrolysefabrieken elk met een vermogen van 25 MW te ontwerpen in de haven van Vlissingen. De locatie is gekozen vanwege het hoogspanningsstation van Tennet en de Zebragasleiding. Sweco onderzoekt de levering van restwarmte aan het warmtenet WarmCO2 en het gebruik van kanaalwater. VoltH2…

WKK++: duurzame onkruidbestrijding

De supermoderne houtgestookte wkk van Primco in Duiven gaat kokend water leveren voor onkruidbestrijding aan The Green Solution. De overeenkomst is een vervolg op een succesvolle pilot in Amsterdam met kokend water van de Primco biomassacentrale in Lelystad. The Green Solution werkt al iets langer samen met IJsbeerEnergie te Steenwijk voor onkruidbestrijding met heet water…

Biowkk Zaandam een jaar in bedrijf

De biomassacentrale voor het warmtenet van Zaanstad kreeg vooraf heel wat onterechte kritiek. Men sprak over het slopen van bossen maar deze centrale gebruikt uitsluitend versnipperd snoeihout uit de regio. Het is bovendien een uiterst schone centrale die Adblue gebruikt om de stikstofoxiden te verwijderen en een rookgascondensor heeft om de laatste drupjes warmte uit…