Conceptadviezen SDE++ 2022

PBL (Projectbureau Leefomgeving) heeft voor het Ministerie van EZK de conceptadviezen gepubliceerd voor de steunregeling SDE++ in 2022. Aan de adviezen voor steun voor produktie van duurzame energie en reductie van CO2 is een nieuwe categorie toegevoegd: Coöperatieve Energieproduktie. Marktconsultatie Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke…