BlueTerra Energy Experts

BlueTerra is een onafhankelijk advies- en kennisbureau gespecialiseerd in energiebesparing, duurzame opwek en decentrale opwekking met warmte-krachtkoppeling (WKK). Wij zijn BlueTerra Energy Experts. Wij ondersteunen grootzakelijke energiegebruikers bij het waarmaken van hun duurzame ambities. We kennen de industrie, de glastuinbouw en de grootschalige utiliteit als geen ander. Daar ligt onze kracht, onze kennis, onze ervaring.…

Attero

Attero verzorgt als betrouwbare partner van overheden en bedrijven een duurzame oplossing voor hun afvalstromen. Jaarlijks verwerkt Attero op zijn locaties zo’n 2,5 miljoen ton afval uit huishoudens en bedrijven. Daarbij richt het bedrijf zich op de terugwinning van herbruikbare grondstoffen en de omzetting van afvalstoffen in duurzame energie en nuttige producten. Attero beschikt over afvalenergiecentrales in Wijster en…