Provincie Fryslân

Energie opwekken en energie besparen staan centraal in de Friese duurzame energiemix. De provincie Fryslân gaat voor een energiebesparing van 20% ten opzichte van 2010. En de provincie stelt als doel om in 2020 16% duurzame energie op te wekken. In 2025 is het aandeel duurzame energie 25%. https://www.fryslan.frl/

MWM

MWM, voorheen Deutz Power Systems, is leverancier van turn-key wkk-installaties op aardgas en biogas van honderzeventig tot vierduizend kWe. Vanuit Rotterdam is het bedrijf actief in Nederland en België. MWM heeft recent een gasmotor ontwikkeld met een extreem hoge compressieverhouding. Deze motor is specifiek geschikt voor biogas dat een hogere klopvastheid heeft dan aardgas. Door…

HVC energie

HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 52 aandeelhoudende gemeenten en 5 waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders, richt HVC zich – behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement – sterk op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden. Naast windenergie, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt HVC…

Habo

Habo te Bodegraven is een technisch bureau gespecialiseerd in warmtekrachtkoppeling, energiebesparing, koeltechniek en elektrotechniek. Habo is fabrikant van warmtekrachtaggregaten voor utiliteit, industrie en glastuinbouw. In diverse projecten heeft men de wkk gecombineerd met rookgasreinigers, voor de levering van CO2, en met absorptiekoeling. Een aantal van de door Habo gebouwde installaties draait op biogas. Voor het…

Haagse Hogeschool

De Technische Hogeschool Rijswijk is in 2003 samengegaan met De Haagse Hogeschool. Sinds 2006 draagt het voormalige Th Rijswijk de naam De Haagse Hogeschool, Academie voor Technology. Innovation & Society en is sinds september 2009 gehuisvest op de TU-campus in Delft. De school heeft zo’n 1500 leerlingen en 120 personeelsleden. De studierichtingen zijn Bedrijfswiskunde, Elektrotechniek…

Ennatuurlijk

Ennatuurlijk, voortgekomen uit Essent Local Energy Solutions, is qua grootte het derde warmtebedrijf van Nederland. Het bedrijf bedient 66.000 particuliere en zakelijke klanten. Het Ennatuurlijk maakt in verschillende projecten gebruik van warmte uit biomassa zoals in Enschede (Twence), Zevenaar (houtpellets), Apeldoorn (RWZI Vallei en Veluwe) en Zeewolde met een wkk op biogas van maatschap Van…

Energy Pellets Moerdijk

Energy Pellets Moerdijk BV perst houtpellets uit houtzaagsel. Houtpellets zijn aantrekkelijk als brandstof, omdat de geperste korrels veel minder volume innemen, droog en constant van kwaliteit zijn en geen stofoverlast veroorzaken. Voor het gebruik van houtpellets zijn speciale CV-ketels met automatische invoer van de brandstof ontwikkeld. Energy Pellets Moerdijk BV heeft zelf een dergelijke houtpelletketel…