Biowkk in de glastuinbouw – Zevenhuizen

In de workshop voor de glastuinbouw kwamen beleid en praktijk samen. Zo kwamen verschillende voorbeeldprojecten aan bod en werd aandacht besteed aan CO2 bemesting vanuit biobrandstoffen. De presentaties zijn hieronder te vinden. Programma 09.30–10.00 Ontvangst met koffie 10.00-10.30 Biowkk is noodzakelijk voor de verduurzaming van glastuinbouw Presentatie Jan Smits – Productschap Tuinbouw 10.30-11.00 WKK op biogas…