Horizon2020, SDE+ 2014 en Energiefondsen

Welke energiefondsen zijn er beschikbaar voor het ondersteunen van hernieuwbare energieprojecten? Dat is het thema van de bijeenkomst op 19 maart a.s. in Den Haag. Workshop Horizon 2020 Met het nieuwe programma Horizon 2020  wil de EU innovatie bevorderen. Een belangrijk deel van de 6 miljard Euro voor dit programma is beschikbaar voor innovaties in…

Warmtepomp benut WKK-stralingswarmte

Elke maand brengt de Energie & Management Zeitung een WKK-project onder de aandacht. In februari is dit de vernieuwing van twee WKK’s bij  Stadtwerke Bad-Lauterberg im Harz. De bestaande warmtecentrale met daarin o.a. vier WKK’s was in 2012 aan vernieuwing toe. De gasmotoren voeden een warmtenet in het Duitse Hartz. Twee van de vier WKKs…

Innovaties bij grote warmtepompen

Rookgassen die met 20 graden de schoorsteen uitgaan of warmte uit het riool leveren op 80 graden? Dat is mogelijk dankzij nieuwe ontwikkeling bij warmtepompen. In Denemarken worden ze al standaard ingezet bij houtketels. Ons seminar over innovatie bij warmtepompen trok veel belangstelling. Er kwamen meer dan 80 personen uit Nederland en Vlaanderen naar Rijswijk.…

Flexibele biowkk op de energiemarkt

De Projectgroep Biomassa & WKK organiseerde op 2 oktober in Rotterdam een bijeenkomst over de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt, waar wind en zon sterke invloed op prijs krijgt. Decentrale opwekkers zullen na moeten denken over hoe ze daar mee om kunnen gaan.  Prijsschommelingen door zon en wind De nu al grote invloed van de import…

Nieuw boek groen gas

Donderdag 12 september is het eerste exemplaar van het boek ‘Groen Gas – de rol van groen gas in de Nederlandse energievoorziening’ in De Koperen Tuin te Leeuwarden door CEO Gertjan Lankhorst van GasTerra uitgereikt aan Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. Dit gebeurde tijdens het eerste lustrum van de Groen Gas Barbecue, een jaarlijks terugkerende…

Studiereis Hamburg

De Hanzestad Hamburg was in 2011 de Europese milieuhoofdstad. Die titel was niet onterecht want Hamburg heeft veel projecten gerealiseerd. Op het gebied van bio-energie zijn er veel innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast heeft Hamburg op een uitzonderlijke manier oud en nieuw verweven in de wijk HafenCity en bij de Energiebunker. Op onze studiereis bezichtigden we: RWZI…

Workshop subsidies 2013

Onze bijeenkomst over SDE+, Europese subsidies en certificering van warmte op 13 februari werd druk bezocht. De geboden informatie was dan ook erg nuttig voor wie wil investeren in bio-wkk.   10:00- 10:30 Inloop, koffie & thee 10:30-11:10 Naar 16% duurzame energie in 2020 (pdf) Sander Lensink, ECN  Op welke wijze wil het Rijk met SDE+…

Excursie / Fachtagung in Dortmund

Onze bijeenkomst op 26 september in Dortmund leverde veel informatie op over opslag en transport van biogas en warmte. We hadden een paar primeurs: voor het eerst een presentatie in platduuts en het nieuws, dat een zwembad in Amsterdam warmte per vrachtauto krijgt. In Dortmund konden we zien hoe dat bij een zwembad als sinds…

WKK op biogas

Kan groen gas nog wel concurreren met de moderne biogasmotor? Het elektrisch rendement en de warmteterugwinning bij gasmotoren is in de laatste jaren dankzij verschillende ontwikkelingen op topniveau gekomen. Op 31 januari organiseert de projectgroep biomassa & wkk een dag hierover in Apeldoorn. Door verschillende sprekers uit binnen- en buitenland wordt u op de hoogte gebracht van de…

Energie uit snoeihout – Eindhoven

Ongeveer 90 deelnemers telde het minicongres op 3 november over energie uit snoeihout. De presentaties gaven een gevarieerd beeld van de ontwikkelingen.  Gerco Hoogenkamp van Biomassa Stroomlijnen vertelde over de marktontwikkelingen voor houtsnippers. Dat leverde een levendige discussie op tussen optimisten en pessimisten over de beschikbaarheid in de komende jaren. Voorlopig exporteren we nog hout…