Wanneer

14 oktober 2021    
13:00 - 16:30

Op 14 oktober vond het Biowkk CCU webinar plaats. Terwijl de CO₂-uitstoot omlaag moet, ontstaat er juist in bepaalde sectoren een grote vraag naar CO₂. Hoe komt de tuinbouw en later de industrie aan voldoende duurzame CO₂? Op dit moment is er zelfs sprake van schaarste. Tijdens het seminar werden drie praktijkcases toegelicht: CO₂-afvang bij een afvalenergiecentrale, CO₂-afvang bij een biomassa-installatie en CO₂-afvang bij een slibvergistingsinstallatie.

Uit de verhalen van de sprekers bleek dat de ontwikkeling rondom CO₂-afvang in een stroomversnelling zijn gekomen. Hans Wassenaar heeft het project van AVR Duiven toegelicht en afsluitend de rondleiding verzorgd. Nick ten Asbroek vertelde over het afvangproject in Sirjansland bij een biomassa-installatie. Tot slot gaf Oscar Helsen een toelichting op het afvangproject van Hoogheemraadschap Delfland.

De presentaties zijn hieronder beschikbaar:

HH Delfland – verduurzaming Houtrust seminar Biogas en WKK 14-10-2021

Frames Renewable Energy Solutions – CO2 afvang voor de tuinbouw en industrie

AVR – CO2 afvang Duiven